Tjänster

Lakomaa Consult AB arbetar med att ta fram byggritningar snabbt och med genomtänkta tekniska lösningar och stor lyhördhet med uppdragsgivaren.

Vi erbjuder även bygglovsritningar för ny- om- och tillbyggnader, allt från uterum och garage till lantbruk och industrihallar.

Vi arbetar till mest inom länet, men utför även uppdrag utanför länet vid speciella fall. De flesta kunderna är små fastighetsbolag, industri- verkstads- handels- och byggföretag, men även privatpersoner som önskar uterum, garage, ny- om- och tillbyggnad av fritidshus och villor.

Våra tjänster

• Bygglovsritningar för ny- om- tillbyggnader

• Uterum

• Garage

• Fritidshus

• Villor

• Butiker

• Lantbruk

• Verkstäder

• Industrihallar